Gebruiksvoorwaarden

Door onze site te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen hierin en alle toekomstige wijzigingen en aanpassingen.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle wijzigingen, veranderingen en herzieningen. Als u het hier niet mee eens bent, maak dan geen gebruik van onze site.

Op onze website kunnen verschillende soorten inhoud worden geüpload, gedeeld en in het algemeen bekeken, waardoor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers inhoud voor volwassenen kunnen delen en bekijken, waaronder seksueel expliciete afbeeldingen en video.

De website kan ook bepaalde links bevatten naar websites van derden die op geen enkele wijze ons eigendom zijn of door ons worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en de praktijken van websites van derden. We kunnen de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

U bevestigt dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en/of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u verblijft en van waaruit u toegang hebt tot de website als de meerderjarigheidsgrens hoger is dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar en/of jonger dan de meerderjarige leeftijd in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u toegang hebt tot de website, dan is het u niet toegestaan de website te gebruiken.

Je stemt ermee in geen inhoud te plaatsen die illegaal, onwettig, intimiderend, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, smadelijk, haatdragend of racistisch is.

U stemt er ook mee in dat u geen materiaal zult plaatsen, uploaden of publiceren dat virussen of andere code bevat die is ontworpen om een computer te vernietigen, te onderbreken, de functionaliteit ervan te beperken of er toezicht op te houden.

U stemt ermee in dat u geen inhoud zult plaatsen, uploaden of publiceren die opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving schendt.

U stemt ermee in dat u geen inhoud zult plaatsen, uploaden of publiceren die illegale activiteiten afbeeldt of een daad van wreedheid tegen dieren afbeeldt; U stemt ermee in onze site niet te gebruiken op een manier die ons zou kunnen blootstellen aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid.

De inhoud van onze site mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door een video in te dienen op onze site, stemt u ermee in dat u geen materiaal zult indienen waarop auteursrechten rusten of waarop eigendomsrechten van derden rusten, noch materiaal zult indienen dat obsceen, illegaal, onwettig, lasterlijk, smadelijk, intimiderend of hatelijk is of dat aanzet tot gedrag dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd.